Valmennustuki

Seuran johtokunta voi myöntää harkinnanvaraisesti valmennustukea huomioiden seuran taloudellisen tilanteen.