Valmentajien ja ohjaajien pelisäännöt

 

VALMENTAJIEN JA OHJAAJIEN PELISÄÄNNÖT

 

1 Käyttäydyn esimerkillisesti ja vastuullisesti niin harjoituksissa, kilpailuissa kuin niiden ulkopuolella ja pyrin edistämään kaikella toiminnallani tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja puhtaan urheilun periaatteita

2 Kohtelen urheilijoita, vanhempia, toisia valmentajia ja muuta urheiluväkeä kunnioittavasti ja puhun heistä arvostavasti

3 Huolehdin turvallisuudesta kaikissa tilanteissa

4 Ymmärrän olevani esikuva urheilijoille ja käyttäydyn sen mukaisesti

5 Ohjaan urheilijoita hyviin käytöstapoihin ja terveellisiin elämäntapoihin

6 Suunnittelen jokaisen treenin huolellisesti ja ikäkaudelle sopivaksi seuran valmennuslinjausta noudattaen ja lähetän sen ajoissa nähtäväksi muille ohjaajille tai urheilutoiminnan päällikölle, jos näin on sovittu

7 Tulen treeneihin ajoissa, asianmukaisissa varusteissa ja hyvin valmistautuneena

8 Teen parhaani ohjaus-/ valmennustyössäni ja ymmärrän, että kaikkea ei tarvitse tietää ja osata

9 Pyydän tarvittaessa apua ohjaaja- / valmentajakollegoiltani ja arvostan heidän osaamistaan

10 Tarjoan apuani ohjaaja- / valmentajakollegoilleni, mutta en puutu toisten ohjauksiin / valmennuksiin pyytämättä

11 Ohjaan / valmennan ensisijaisesti kannustavasti ja innostavasti, kiitän ja kehun

12 Keskustelen, annan palautteen rakentavasti ja perustelen sen

13 Kuuntelen urheilijaa ja olen kiinnostunut hänen asioistaan siinä määrin kuin hän haluaa niistä kertoa

14 Minulla on vaitiolovelvollisuus urheilijoiden henkilökohtaisista asioista

15 En jätän loukkaantumisen tai sairauden takia harjoituksista poissaolevaa urheilijaa yksin vaan olen kiinnostunut hänen voinnistaan ja mahdollisuuksien mukaan tarjoan mahdollisuutta harjoitella kevennetysti ryhmän mukana

16 Osallistun säännöllisesti valmentajien / ohjaajien palavereihin ja pidän urheilutoiminnan päällikön ajan tasalla ryhmän tilanteesta

17 Olen joustava harjoittelupaikkojen ja -aikojen suhteen ja otan huomioon toisten ohjaajien / valmentajien suunnitelmat

18 Ilmoitan ennalta tiedossa olevat poissaolot ajoissa ja tuuraan mahdollisuuksien mukaan muita ohjaajia / valmentajia

19 Osallistun ennalta sovittuihin kilpailuihin ohjaajana / valmentajana, mutta opetan valmennettavani toimimaan kilpailuissa myös itsenäisesti

20 Suhtaudun positiivisesti kaikkiin mahdollisuuksiin kouluttautua ohjaajan / valmentajan polullani (myös verkkokoulutukset)

21 Harjoitusten lopuksi huolehdin, että välineet ovat paikoillaan ja harjoituspaikka siisti

22 Lähden itse viimeisenä ja huolehdin, että jokainen pääsee lähtemään turvallisesti kotiin