Tähtiseura -logot

Tähtiseurat on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen brändi laatuseuraohjelmalle. Perusperiaatteena on, että käytämme tunnusta arvokkaasti ja ohjeiden mukaisesti. Näin kasvatamme Tähtiseuratoiminnan yhteistä arvoa. Tunnusta ei ole mahdollista hyödyntää kaupallisesti.

Olette saaneet Tähtiseura–tunnustuksen käyttöön. Voitte käyttää tunnusta esim. nettisivuilla ja painotuotteissa viestiessänne Tähtiseuratoiminnasta. Lisätkää tunnus näkyville seuranne nettisivuille ja poistakaa sivuiltanne vanha Sinettiseura-logo. Käyttäkää nettisivuillanne ensisijaisesti osa-aluekohtaista logoa.

Tunnusta ei saa välittää eteenpäin organisaation ulkopuolelle.

Ystävällisin terveisin,

Riikka Hänninen

Viestintäassistentti / Communications assistant

+358 406452744

riikka.hanninen@olympiakomitea.fi